Dartmouth College

Mỹ Mỹ

190 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 99

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng Dartmouth (Dartmouth College) là một học viên tư nhân, một thành viên của Ivy League. Trường được thành lập năm 1769 và có trụ sở tại Hanover, New Hampshire. Cao đẳng Dartmouth hiện có hơn 5,700 sinh viên theo học các chương trình đại học, sau đại học và liên ngành. Các chương trình học chịu trách nhiệm của các bộ phận khác nhau: bộ phận khoa học và nghệ thuật bậc đại học, sau đại học, trường dược Dartmouth, trường kỹ thuật Thayer và trường kinh doanh Tuck. Sinh viên khi kết thúc khóa học sẽ được cấp bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Dartmouth College

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Dartmouth College

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

105 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.1% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

99

TỔNG ĐIỂM

62.3%

GIẢNG DẠY

60.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

41.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

38.9%

NGHIÊN CỨU

40.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

93.6%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

191

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

301

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$15,756

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$9,504

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$53,496

BẬC CAO HỌC

US$59,700

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học