Colleges of Contra Costa

Mỹ Mỹ

152 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Located in the San Francisco Bay Area, the Colleges of Contra Costa (Contra Costa College, Diablo Valley College, and Los Medanos College) are accredited, public community colleges that enroll approximately 1,000 international students from 70 countries. With annual tuition under $10,000, the Colleges of Contra Costa offer one of the most affordable and likely paths to excellent four-year institutions. The Colleges of Contra Costa offer a quality curricular and co-curricular experience at lower tuition. With the Colleges of Contra Costa, students have options regarding academic programs and the campus(es) on which they study.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Colleges of Contra Costa

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$8,304

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học