College of Southern Nevada

Mỹ Mỹ

136 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng Nam Nevada (College of Southern Nevada) là trường công lập, được thành lập năm 1971 tại Las Vegas, Nevada. Hàng năm, trường có khoảng 38,990 sinh viên đăng ký theo học. Cao đẳng Nevada tổ chức các hoạt động lan rộng khắp 4 địa hạt tại 3 cơ sở chính và hơn 20 trung tập giáo dục và đào tạo. Trường trao giải thưởng dành cho học sinh sau trung học, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận, bằng liên kết trong hơn 60 khóa học bao gồm nghiên cứu hội họa, công nghệ kế toán, thương mại, tư pháp hình sự, hỗ trợ y tế, mọi chương trình đào tạo kỹ thuật và công nghệ hàn v.v.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại College of Southern Nevada

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

58 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

6.38% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$14,941

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$14,380

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!