College of Lake County

Mỹ Mỹ

49 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng Lake County (College of Lake County) là học viện công lập tại Illinois. Trường cung cấp chương trình tín chỉ nhằm giúp sinh viên liên thông hoặc tìm việc làm. GED & giáo dục cơ bản cho người đi làm, niên chế được tổ chức giảng dạy nhằm phát triển nghề nghiệp & cá nhân, đào tạo hợp đồng, dịch vụ chuyên biệt trong kinh doanh. Cao đẳng Lake County có các khóa học về khoa học y tế & sinh học; kinh doanh; nghệ thuật giao tiếp; mỹ thuật & nhân văn; kỹ thuật, toán & khoa học vật lý; khoa học xã hội. Mỗi học kỳ, trường có gần 16,000 sinh viên tín chỉ. 4 cơ sở trực thuộc là Grayslake, Lakeshore, Southlake và trung tâm Great Lakes

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại College of Lake County

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

52 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

2.48% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$9,880

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$10,176

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học