Tổng quan

Tổng quan

Trường đại học California, San Bernardino (California State University, San Bernardino) nằm giữa khu vực Los Angeles và Palm Springs, được thành lập vào năm 1965. Hiện tại, trường có hơn 17,000 sinh viên theo học với các chương trình đào tạo bằng cử nhân, thạc sỹ và đào tạo liên kết. Đại học California San Bernardino mở thêm chi nhánh tại Palm Desert. Các chuyên ngành giảng dạy của trường bao gồm các lĩnh vực khoa học tin học, tâm lý học, y tế, vận động học (kinesiology), kế toán và tài chính. Những chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua 5 trường cao đẳng trực thuộc trường: cao đẳng nghệ thuật và văn chương, cao đẳng kinh doanh và hành chính, cao đẳng sư phạm, cao đẳng khoa học tự nhiên và cao đẳng khoa học hành vi và xã hội.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại California State University, San Bernardino

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

60 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

2.77% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$16,546

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$16,487

BẬC CAO HỌC

US$13,990

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!