California State University Northridge

Mỹ

569 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học California, Northridge (California State University, Northridge) là trường công lập ở ngoại ô, là một phần thuộc hệ thống đại học California. Được thành lập năm 1958 tại Los Angles, California, học viện có gần 33,000 sinh viên và 1,700 nhân viên nhà trường. Những phòng ban trực thuộc bao gồm nghệ thuật, phương tiện truyền thông & thông tin liên lạc, kinh doanh & kinh tế, giáo dục, kỹ thuật & khoa học máy tính, y tế & phát triển nhân lực, nhân văn, khoa học, toán, khoa học xã hội & hành vi, đào tạo mở rộng
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại California State University Northridge

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

107 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.35% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

$4,467

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

$9,804

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!