California State University, Fresno

Mỹ

2498 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học California, Fresno (California State University, Fresno) được thành lập năm 1911 dưới tên Trường Fresno State Normal. Đại học là một trong 23 chi nhánh thuộc hệ thống đại học California. Đại học California Fresno bao gồm các trường: Khoa học Nông nghiệp và Công nghệ, Nghệ thuật Nhân văn; Trường Kinh doanh Craig; Trường Giáo dục và phát triển con người Kremen; Kỹ thuật, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Khoa học và Toán, Khoa học xã hội, nghiên cứu sau đại học, Giáo dục liên tục và toàn cầu. Trường có chỗ nội trú cho sinh viên quốc tế trong khuôn viên.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại California State University, Fresno

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$11,595

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$6,557

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$18,465

BẬC CAO HỌC

$15,147

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!