Brown University

Mỹ Mỹ

480 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 53

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập năm 1764 tại Providence, Rhode Island, đại học Brown (Brown University) ban đầu là cao đẳng Rhode Island. Đây là trường tư thục với tổng số sinh viên theo học hơn 8,000. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, bằng chuyên ngành đầu tiên trong hơn 120 lĩnh vực như khoa học xã hội, kiến trúc, y tế cộng đồng, kinh doanh & quản lý kinh tế, hóa học, địa chất v.v. Những khóa học được tổ chức giảng dạy thông qua các trường: y khoa Brown, cao học Brown, nghệ thuật tự do & khoa học.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Brown University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

114 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.98% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

53

TỔNG ĐIỂM

70%

GIẢNG DẠY

64%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

61.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

36.5%

NGHIÊN CỨU

56.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

94.9%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

57

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

84

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$19,086

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$9,420

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$57,112

BẬC CAO HỌC

US$61,810

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!