Bowling Green State University

Mỹ Mỹ

343 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập năm 1910, đại học Bowling Green (Bowling Green State University) là trường công lập tại Bowling Green, Ohio. Trường có hơn 20,000 sinh viên theo học hệ cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, chứng chỉ bậc sau thạc sỹ. Tất cả các chương trình đào tạo được cung cấp thông qua các trường cao đẳng như quản trị kinh doanh, cao đẳng Graduate, nghệ thuật âm nhạc, khoa học & nghệ thuật, phát triển con người & giáo dục, dịch vụ con người & y tế, công nghệ, một cao đẳng tại Firelands.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Bowling Green State University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

77 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.39% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$11,318

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$7,880

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$15,450

BẬC CAO HỌC

US$17,330

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!