Bentley University

Mỹ Mỹ

406 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập bởi Harry C. Bentley vào năm 1917 như một trường học về kế toán và tài chính, trường Cao đẳng Bentley (Bentley College) được đặt tại Waltham, Massachusetts. Hiện nay, khoảng 5.500 sinh viên đang theo học tại trường. Trường cung cấp các chương trình cho bậc học đại học, sau đại học, tiến sĩ và các chương trình cấp chứng chỉ. Chương trình học tập trung vào các lĩnh vực kiến thức kết hợp giữa doanh nghiệp và các nghệ thuật tự do: Kinh doanh và Công nghệ thông tin, đạo đức và xã hội Trách nhiệm và Thương mại toàn cầu và Văn hóa.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Bentley University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

91 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

2.5% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$23,949

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$10,290

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$50,060

BẬC CAO HỌC

US$31,200

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!