West Suffolk College

Anh Quốc Anh Quốc

2 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

West Suffolk College is a rural further education college with its main campus located in Out Risbygate and Construction and Building Services at Anglian Lane, both within Bury St Edmunds. The College has 18,200 students; and serves the community through Local Learning Centres in Stowmarket, Thurston, Haverhill, Newmarket, Sudbury and Mildenhall. The courses taught are Art and Design, Graphic Design, Business and Management, Logistics and Transport, Hospitality and Event Management, Computing, Construction and Engineering, Building Services Engineering, Children's Care, and Learning and Development.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại West Suffolk College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£8,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học