UWE Bristol's International College

Anh Quốc Anh Quốc

28 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

A joint educational partnership between University of the West of England (UWE) Bristol and Kaplan International Pathways, UWE Bristol’s International College allows international students who do not meet entry requirements for university to complete a pathway course and progress to a degree course at UWE Bristol. UWE Bristol's International College (UWEBIC) aims to provide students with the academic skills as well as the English language proficiency required to attend university. The pathway options available to students include the Foundation Certificate, International Year One, and Pre-Masters. UWEBIC has flexible entry points through the year for students to start courses. Apart from access to all of the University of Bristol’s facilities and guaranteed entry to the university after completion of the pathway programme, UWEBIC also has dedicated and experienced staff available who support students at every step of their journey.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại UWE Bristol's International College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£11,253

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£8,040

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£18,170

BẬC CAO HỌC

£20,310

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học