COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

University of Stirling

Anh Quốc Anh Quốc

165 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Stirling, một trường đại học công lập, được thành lập vào năm 1967. Trường nằm tại Stirling, Scotland và có gần 9.440 sinh viên. Trường được chia thành 19 khoa: kế toán tài chính, khoa học xã hội ứng dụng, nuôi trồng thủy sản, khoa học sinh và môi trường, khoa học máy tính và toán học, kinh tế, giáo dục, tiếng Anh, điện ảnh và truyền thông, lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo, luật, quản lý, marketing, điều dưỡng và hộ sinh, triết học, chính trị, tâm lý học và thể thao.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Stirling

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

105 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

0.93% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

301

TỔNG ĐIỂM

45.6%

GIẢNG DẠY

23.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

83.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

34.2%

NGHIÊN CỨU

26.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

80%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

471

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

801

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£3,458

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£4,368

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

£19,380

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!