University of Edinburgh

Anh Quốc Anh Quốc

1025 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 30

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Edinburgh được thành lập vào năm 1582 là một trung tâm giảng dạy và nghiên cứu. Trường nằm tại Edinburgh, Scotland. Có các khóa học được tổ chức trong cơ sở (trong thành phố) dành cho sinh viên đại học / sau đại học và sinh viên quốc tế. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức các khóa học liên thông, khóa học ngắn hạn và đào tạo cho những người đi làm. Trường bao gồm trường Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Y và Thú y và Trường Khoa học và Cơ khí.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Edinburgh

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

142 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

0.15% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

30

TỔNG ĐIỂM

78.9%

GIẢNG DẠY

66.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

95.2%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

40.2%

NGHIÊN CỨU

74.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

95.6%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

16

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

38

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£6,900

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£3,816

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£25,220

BẬC CAO HỌC

£21,860

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học