COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

University of Buckingham

Anh Quốc Anh Quốc

138 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Buckingham, một trường đại học tư nhân, được thành lập vào năm 1976 và nằm tại Buckingham, nước Anh. Trường tổ chức các chương trình cơ sở và liên thông, đại học và sau đại học và một số chương trình cấp bằng mới như Nghiên cứu Quốc tế với Báo chí, Kinh doanh và Quản lý, và Quản lý Kinh doanh với Liên lạc. Các ngành được tổ chức tại trường bao gồm Kinh doanh, Giáo dục, Nhân văn, Nghiên cứu Quốc tế, Luật, Y học và Khoa học.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Buckingham

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

105 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

0.57% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£8,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£5,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£19,820

BẬC CAO HỌC

£14,380

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!