University of Brighton International College

Anh Quốc Anh Quốc

38 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of Brighton International College (UBIC) offers international students pathway programmes in collaboration with the University of Brighton, through Kaplan Pathways. Students have several options to choose from at the University of Brighton International College, to progress to an undergraduate or postgraduate degree. Students at UBIC will have access to the world-class facilities at the University of Brighton. There is also the option to expand the pathway course to include an online internship and gain work experience before starting a degree. This integrated placement will be part of an additional, final term on the course, and importantly, will help students develop soft skills and enhance their employability. Students at UBIC can also access ‘Pathways Preview’ an exciting resource that allows them to explore Kaplan’s Virtual Learning Environment (VLE) and other development resources.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Brighton International College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£12,180

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£9,374

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£18,070

BẬC CAO HỌC

£19,440

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học