University of Bedfordshire

Anh Quốc Anh Quốc

337 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Bedfordshire là một trường đại học công hiện đại được thành lập vào năm 2006. Trường có 3 cơ sở: Luton, Putteridge Bury và Bedford và hiện có 17.000 sinh viên đăng ký học. 4 khoa của trường tổ chức các chương trình học khác nhau: Khoa Nghệ thuật sáng tạo, Công nghệ và Khoa học (máy tính và hệ thống thông tin, truyền thông, nghệ thuật và thiết kế, và khoa học), Khoa Giáo dục & Thể thao (giáo dục thể chất và khoa học thể thao), Khoa Khoa học sức khỏe và cuộc sống (chăm sóc sức khỏe cấp tính, hộ sinh và chăm sóc trẻ em, và tâm lý học) và Trường Kinh doanh Đại học Bedfordshire.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Bedfordshire

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

124 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

2.85% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

801

TỔNG ĐIỂM

27.2%

GIẢNG DẠY

18.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

79.2%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

35.2%

NGHIÊN CỨU

14.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

39.6%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£5,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£4,410

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£13,210

BẬC CAO HỌC

£13,030

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học