University Academy 92 (UA92)

Anh Quốc Anh Quốc

18 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

UA92 Global is a unique higher-education institution based in Manchester, co-founded by Manchester United’s Class of 92. UA92 Global is run by Navitas, a global education provider with a commitment to supporting international students in terms of access to top quality universities. UA92 Global offers a career-focused curriculum, with degrees awarded by Lancaster University, a top 10 UK University in all the major rankings tables. Access to UA92 degrees is through three different entry points to suit a variety of academic and English proficiency levels. UA92 has teamed up with the industry’s best in business, education and the public sector to develop the curriculum and provide students with opportunities to interact and learn relevant knowledge and skills.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University Academy 92 (UA92)

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£2,750

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£6,050

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£15,920

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học