South and City College Birmingham

Anh Quốc Anh Quốc

8 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

South Birmingham College is based in Birmingham and offers education and training to its students, that is primarily vocational. It provides both full-time and part-time programs via a number of learning centers offering education to several students. The College delivers a wide range of professional, academic and vocational programs in the fields of Accounting, Administration, Business Studies, Catering & Hospitality, Childcare, Construction, Fashion & Textiles, Hair & Beauty, Health & Safety, Health & Social Care, etc.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại South and City College Birmingham

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Top Universities

£12,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£5,200

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£7,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học