SKOLA English in London

Anh Quốc Anh Quốc

2 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The SKOLA English Schools were founded by Niels Toettcher and Ann Alexander over 40 years ago. The International Community School was set up in 1979 and Alexanders International School in 1981. Today SKOLA's activities encompass general education, special educational needs, English for children from 3 years old, English language for adults, teacher training, education consultancy and an international trust for special education. SKOLA English courses are operated by several of the organisations within the SKOLA Group. The Central London sites centre around Regent's Park in London offering options for adults and children within walking distance. Adult English Language School in Exeter offers cheaper accommodation, and an International Boarding school is located in Bawdsey, Suffolk.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại SKOLA English in London

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học