SGS (South Gloucestershire and Stroud College)

Anh Quốc Anh Quốc

4 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Filton College, a further education college, is a provider of academic and vocational education and training. The College is located in Bristol and has a current enrollment of more than 12,750 students. The College also operates out of a new vocational campus, WISE, which specialises in Sports, Visual and Performing Arts. Filton College offers A levels and International Foundation Programs and a wide range of vocational courses from National Diploma up to HND level, such as Art & Design, Travel & Tourism, Performing Arts, Sports Studies, Horticulture, Animal Management and Public Services.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại SGS (South Gloucestershire and Stroud College)

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£11,750

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học