Royal Northern College of Music

Anh Quốc Anh Quốc

5 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The Royal Northern College of Music (RNCM) is one of the world’s most forward-thinking international conservatoires in the heart of Manchester, UK, with a reputation for attracting talented students, teachers, conductors, and composers from all over the world. It continues to be acknowledged worldwide for its exciting and innovative approach to teaching and research. Celebrating its 50th anniversary, the RNCM is a thriving conservatoire with around 320 teaching staff and 880 students from nearly 60 countries. It is dedicated to providing an outstanding education that propels students into careers as inspiring and versatile musicians, fully-equipped for exciting futures on and off stage.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Royal Northern College of Music

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

54 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£8,580

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£25,900

BẬC CAO HỌC

£21,930

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học