Tổng quan

Tổng quan

The Royal Academy of Music was founded in 1822 and is situated on Marylebone Road in central London, England. The Academys library contains over 16,000 items, including collections and manuscripts, materials and audio facilities. The Academy has students from over 50 countries enrolled in diverse programmes like Instrumental, Conducting, Composition, Jazz, Musical Theatre and Opera. Academy students perform in the concerts as also under nationally/internationally respected conductors.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Royal Academy of Music, University of London

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

49 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£6,567

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£6,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

£27,550

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!