Royal Academy of Dramatic Art

Anh Quốc Anh Quốc

56 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Học viện Nghệ thuật Kịch Hoàng gia (RADA) tổ chức các khóa đào tạo cho diễn viên, quản lý sân khấu, giám đốc, nhà thiết kế và chuyên gia thủ công kỹ thuật sân khấu. RADA được thành lập vào năm 1904 và đã xây dựng được danh tiếng nổi bật như một trung tâm chất lượng cao nổi tiếng thế giới, có cơ sở vật chất tốt nhất, sự giảng dạy xuất sắc và mối quan hệ mạnh mẽ với các ngành thuê tuyển sinh viên tốt nghiệp. Sinh viên của RADA là một cộng đồng đa dạng, thống nhất bởi niềm đam mê chung với nghệ thuật nhà hát. Trong những điều giúp RADA nổi bật là mức độ quan tâm cá nhân đặc biệt trong suốt quá trình đào tạo - các kỹ năng của các chuyên gia giàu kinh nghiệm được khai thác để cung cấp khóa đào tạo được thiết kế riêng theo nhu cầu của mỗi cá nhân sinh viên. Tất cả các khóa học đại học của RADA đều phê chuẩn bởi Trường Cao đẳng King Luân Đôn.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Royal Academy of Dramatic Art

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£13,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£13,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

£18,110

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học