Newcastle College University Centre

Anh Quốc Anh Quốc

234 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The Newcastle College is a Further and Higher Education College located at Newcastle, England. It comprises of nearly 30,000 students. The College offers courses in accounting, archeology, art and design, biology, business studies, chemistry, dance, drama, economics, English language, English literature, film studies, general studies, geography, government and politics, languages, history, information communications technology, law, mathematics, media, philosophy, physics, psychology, religious education, science and sociology.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Newcastle College University Centre

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Top Universities

£12,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£5,457

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!