NESCOT

Anh Quốc Anh Quốc

10 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

North East Surrey College of Technology (NESCOT) is Epsom's College of Further and Higher Education, and is located at Epsom, Surrey. Over 15,000 students are enrolled at the College that was established 50 years ago. NESCOT received a grade 2 (Good) in educational and social inclusion, health, social care and child care, construction, computing, beauty therapy, independent living and pre-vocational skills, and leadership and management. Some of the courses offered include, introductory diploma, first diploma, national diploma, HNC/HND and BSc.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại NESCOT

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£8,220

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học