Nazarene Theological College

Anh Quốc Anh Quốc

2 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Nazarene Theological College (NTC) is an educational institution based in Manchester, the UK. It offers both undergraduate and postgraduate programmes in areas such as Biblical Studies, Christian Theology and Church History and Practical and Social Theology. NTC also offers part-time study options to its students.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Nazarene Theological College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£7,540

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£7,170

BẬC CAO HỌC

£9,570

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!