Tổng quan

Tổng quan

Trường y học nhiệt đới & vệ sinh dịch tễ London (London School of Hygiene & Tropical Medicine) là trường y tế quốc gia công lập, học viện cao học về nghiên cứu tại Bloomsbury, London. Trường có 800 sinh viên theo học bằng tiến sỹ, thạc sỹ thông qua những phòng ban như dịch tễ học & sức khỏe dân cư, bệnh nhiệt đới & truyền nhiễm & y tế cộng đồng & chính sách. Một vài chương trình được tổ chức đào tạo là nghiên cứu dân số, nghiên cứu bệnh dịch truyền nhiễm, thống kê y tế, nghiên cứu bệnh không lây nhiễm, nghiên cứu lâm sàng, kiểm soát dịch bệnh & bệnh do sinh vật lây truyền, miễn dịch học, sinh học phân tử mầm bệnh, chính sách y tế, dịch vụ y tế, y tế môi trường & công cộng

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại London School of Hygiene & Tropical Medicine, University of London

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

96 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£15,180

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£9,180

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

£25,410

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!