Liverpool School of Tropical Medicine

Anh Quốc Anh Quốc

5 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, England, was founded in 1898, and is the first institution devoted primarily to tropical health. Today, the School continues its work as a post-graduate school and trains over 500 students. It has extensive links with UN and research institutions worldwide. Academic programs are conducted under the Child and Reproductive Group, Clinical Research Group, Disease Control Strategy Group, International Health Group, Molecular and Biochemical Parasitology Group and Vector Group.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Liverpool School of Tropical Medicine

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

52 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

0.56% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

901

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£6,624

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£7,020

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

£20,510

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!