Liverpool Institute for Performing Arts

Anh Quốc Anh Quốc

5 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Học viện nghệ thuật biểu diễn Liverpool (Liverpool Institute for Performing Arts) được thành lập năm 1996 tại Liverpool dưới sự bảo trợ của Sir Paul McCartney. Trường có khoảng 680 sinh viên theo học hiện nay. Học viện có nhiều khóa học giúp cho những sinh viên muốn bước vào thế giới nghệ thuật biểu diễn. Học viện nghệ thuật biểu diễn Liverpool cấp giấy chứng nhận, văn bằng, khóa học sau thạc sỹ trong lĩnh vực diễn xuất, đào tạo biểu diễn nghệ thuật, nhạc kịch, âm nhạc địa phương, kịch đương đại.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Liverpool Institute for Performing Arts

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£3,300

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£3,900

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£16,140

BẬC CAO HỌC

£13,480

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!