INTO University of Stirling

Anh Quốc Anh Quốc

9 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

INTO University of Stirling is based in the INTO Center at the University of Stirling. Over 20 percent of the university’s students come from overseas and INTO Stirling’s students will be part of a diverse community on the University of Stirling’s spectacular campus. The INTO Center, where most classes will take place, is equipped with modern, state-of-the-art learning facilities. There are also social spaces all around the building to unwind and relax with friends, as well as quiet areas for study. INTO students will also have access to the University of Stirling’s 24/7 Library Study Zone and be eligible for free membership to the Sports Center on campus. INTO students will also benefit from the University of Stirling's world leading Careers and Employability Service, which has led to the university having an excellent track record of graduate employment. 

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại INTO University of Stirling

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£5,687

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£3,080

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£17,700

BẬC CAO HỌC

£15,210

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học