International House Bristol

Anh Quốc Anh Quốc

Tổng quan

Tổng quan

International House Bristol is a specialised language learning school that offers training courses in English, Spanish, Russian, Italian, German, Mandarin, Polish, Japanese and Welsh. IH Bristol is part of a worldwide group of more than150 language schools that are passionate about providing excellence in language courses. With over 25 years of experience in language training IH Bristol is one of the most reputed language training schools in the UK. Convenient accommodation options, flexible learning plans, friendly teachers and affordable fees make IH Bristol a great place to learn a language.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại International House Bristol

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học