Exeter College

Anh Quốc Anh Quốc

65 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Exeter College was established in 1970 as the first tertiary college in England. The College has over five learning centres equipped with the latest technology support. In 2007/2008 the College enrolled approximately 3,700 full-time and 4,500 part-time and work-based-learning students. The College offers Higher Education and has programmes like GCSEs, AS-, A2-level NVQs, BTECH Nationals and diplomas, National Certificates and apprenticeship programmes. All the programmes are catered to different age groups so that every student can find courses of their choice. The College offers both full-time and part-time courses.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Exeter College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£7,800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!