COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

Edinburgh Napier University

Anh Quốc Anh Quốc

134 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập năm 1992, đại học Napier (Napier University) là trường công lập tại Edinburgh, Scotland. Học viện có gần 14,002 sinh viên. 3 khoa chính phụ trách 3 chuyên ngành khác nhau là trường kinh doanh đại học Napier, khoa kỹ thuật, máy tính & công nghiệp sáng tạo, khoa y tế, khoa học đời sống & xã hội.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Edinburgh Napier University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

121 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

38.1%

GIẢNG DẠY

17.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

85.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

35.2%

NGHIÊN CỨU

15.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

72.3%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

801

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£11,550

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£5,561

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£15,460

BẬC CAO HỌC

£15,180

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!