EC Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

Tổng quan

Tổng quan

EC Cambridge is an English Language Training School based out of the historic city of Cambridge. EC Cambridge is a part of the reputed EC Network of English language schools, which operates 21 schools around the world. The campus at Cambridge is housed out of a modern three-floored building, which has 14 classrooms, a library, a student lounge and self-study areas. With students from around the world enrolling on English courses, EC Cambridge offers a vibrant and multi-cultural learning experience.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại EC Cambridge

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học