East Sussex College

Anh Quốc Anh Quốc

9 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Hastings College is a private, undergraduate, four-year, residential Liberal Arts College. It was founded in 1882, based in Hastings, East Sussex. The main campus site is at St Leonard’s and two smaller sites are at Battle and Rye. The College offers a very wide range of courses, with qualifications leading straight into employment or on to higher education. Some of the courses are Adults with learning difficulties/disabilities, Art Design & Creative, Business and Management, Counselling & Care, Construction & Engineering.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại East Sussex College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£5,980

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£8,930

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học