Ealing, Hammersmith and West London College

Anh Quốc Anh Quốc

143 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Ealing, Hammersmith and West London College, a further education college, is located at London. It comprises of nearly 25,000 students and has four campuses at Acton, Ealing, Hammersmith and Southall. The subjects offered include art and design; business; computing and information technology; construction; engineering; English; hairdressing, beauty and holistic therapies; health, care and early years; hospitality and catering; languages; media and multimedia; performing arts; public services; skills for life; supported learning; science; sports studies; teacher training; and travel, leisure and tourism.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Điểm nổi bật tại Ealing, Hammersmith and West London College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£12,240

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£10,400

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!