Durham University International Study Centre

Anh Quốc Anh Quốc

27 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Durham University International Study Centre offers international students pathway programmes as progression to Durham University, one of the world’s top 100 universities. The centre’s high level of support and tailored study programmes help students to adjust to life in the UK, and prepare them for the rigours of degree-level study. All of the centre’s programmes are provided by Study Group, a world leader in offering specially designed curriculums for international students. Those whose English language skills do not meet the required criteria can enrol in an English language course prior to their pathway programme. Durham University International Study Centre hosts its classes at the University’s Queen’s Campus, located in Stockton-on-Tees. Students will benefit from having a dedicated centre for their academics plus living and studying in a small and welcoming community with everything close by.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Durham University International Study Centre

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Top Universities

£12,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£8,880

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£23,000

BẬC CAO HỌC

£22,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học