Derby College

Anh Quốc Anh Quốc

6 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng Derby (Derby College) là trường giáo dục hệ cao học tại 4 cơ sở chính tại và quanh Derby. Học viện được thành lập vào tháng 3/2002 bằng cách sáp nhập 3 cao đẳng đại học Derby Wilmorton, cao đẳng Broomfield, cao đẳng Mackworth Derby. Hiện nay, trường có hơn 4,500 sinh viên chính quy và 15,700 học viên tại chức. Khóa học được tổ chức đào tạo thông qua các trung tâm: Broomfield Hall, Masons Place, Joseph Wright Centre, Prince Charles Avenue. Chương trình từ GCSEs đến cấp văn bằng, dạy nghề, giáo dục cho người đi làm cũng được cung cấp

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Derby College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£4,500

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£12,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!