Croydon University Centre

Anh Quốc Anh Quốc

4 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The Higher Education arm of Croydon College was re-branded in December 2020 to Croydon University Centre. The Centre has been offering higher education for over 30 years from the Croydon College site. Students benefit from the fantastic facilities which include social spaces, resource areas and private study areas. A new partnership with University of Roehampton in 2020 has bought validation to more courses and the introduction of a degree in Nursing, which will also see a Clinical Simulation Centre built on site so students can fully immerse themselves in their qualification. Qualifications include degrees, HNCs, Higher Apprenticeships and Access courses. Registered with the Office for Students, the Centre continues to grow its offering, ensuring students reach their full potential and go onto amazing careers.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Croydon University Centre

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£7,800

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£7,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học