Cornwall College

Anh Quốc Anh Quốc

19 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cornwall College is a Further Education College that was established in 1929, it was merged with the St. Austell College in 2001. The College is located at Cornwall, UK and covers seven campuses across Cornwall. It offers several university level courses to over 45,000 students. The College conducts A-levels, AS-levels, BTEC certificates, AVCEs, ASVECs, diplomas, degrees, GNVQ and GCSEs. It also provides honors degrees, postgraduate courses and professional programmes. Students can also enroll into a number of apprenticeships programmes. The College offers over 150 full-time courses and more than 100 courses under the CUC programme.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Cornwall College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£7,200

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£10,000

BẬC CAO HỌC

£10,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học