Coleg Llandrillo

Anh Quốc Anh Quốc

5 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Grŵp Llandrillo Menai was created by the merger of three well-established, successful colleges - Coleg Llandrillo, Coleg Meirion-Dwyfor and Coleg Menai. Students can choose from an excellent selection of programmes across subject categories that are taught by accomplished academic experts. Students have access to wide range of facilities and support services. Students cherish their time at the Grŵp Llandrillo Menai and are assured of a great future.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Coleg Llandrillo

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Top Universities

£12,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£8,300

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!