City and Islington College

Anh Quốc Anh Quốc

Tổng quan

Tổng quan

Located right in the centre of London, City and Islington College is the ideal choice for international students, both in terms of lifestyle and education. We are London’s Leading College – the only Further Education College in London judged ‘Outstanding’ across every measure by the government. We are also British Council accredited for teaching English. Our five centres, each specialising in a particular set of courses, offer outstanding teaching and award-winning facilities. And through partnerships with prestigious London universities, our students enjoy superb opportunities for progression to university.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại City and Islington College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£19,380

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£9,900

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£6,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học