Tổng quan

Tổng quan

The Royal Central School of Speech and Drama is part of the University of London and is widely regarded as one of the top training institutions for those wishing to work in the performing arts. Located in Swiss Cottage, north London, the school resides within a hub of vibrant local community of arts organisations and is moments away from the prestigious, West End. Offering degrees in all areas of theatre the school offers conservatoire style training allowing students to gain hands on experience in their chosen profession. Alongside small class sizes, industry standard facilities and tutoring from some of the industry’s finest specialists, students are able to benefit from bespoke training allowing them to follow in the footsteps of graduates such as Judi Dench, Martin Freeman, Nonso Anozie, Harold Pinter and Gareth Fry.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Royal Central School of Speech and Drama, University of London

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

57 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£15,002

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£7,800

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£22,480

BẬC CAO HỌC

£20,710

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!