Cardiff University International Study Centre

Anh Quốc Anh Quốc

6 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cardiff University International Study Centre is a pathway provider that offers progression to Cardiff University, a member of the elite Russell Group with a long and distinguished history. Cardiff University is located in the UK's most affordable student city. Its leading academics and research output create an impact around the world. The QS World University Rankings 2023 has ranked 166th in the world. Cardiff International Study Centre helps students prepare for life at Cardiff University and offers a welcoming atmosphere where one can interact with like-minded people, practice their English and adjust to life in Wales and UK. The International Study Centre’s programmes are designed in collaboration with Cardiff University and are delivered by Study Group, a world leader in preparing students, with over 20 years of experience in international education.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Cardiff University International Study Centre

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Top Universities

£12,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£4,519

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£19,860

BẬC CAO HỌC

£21,420

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học