Canterbury Christ Church University

Anh Quốc

358 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Nhà thờ Thiên chúa Canterbury được thành lập vào năm 1962 và có khoảng 15.000 sinh viên. Trường nằm tại Kent, Vương quốc Anh và hoạt động trong 7 cơ sở. Trường được chia thành 5 khoa: Khoa Nghệ thuật và Nhân văn, Khoa Kinh doanh và Quản lý, Khoa Giáo dục, Khoa Sức khỏe và Chăm sóc xã hội và Khoa Khoa học xã hội và ứng dụng. Các chương trình được tổ chức với các môn nghệ thuật, Tiếng Anh và ngôn ngữ, lịch sử và nghiên cứu Mỹ, truyền thông, âm nhạc, thần học và nghiên cứu tôn giáo, kinh doanh và quản lý, v.vv...
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Canterbury Christ Church University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

111 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9780

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£9945

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£11000

BẬC CAO HỌC

£11800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!