Brighton and Sussex Medical School

Anh Quốc Anh Quốc

37 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Tổng quan

Tổng quan

Trường y Brighton & Sussex (Brighton and Sussex Medical School) cung cấp chương trình cử nhân, bằng được cấp bởi đại học Brighton & Sussex nhằm trang bị cho sinh viên một loạt cơ hội việc làm khi họ đạt đủ tiêu chuẩn hành nghề như một bác sỹ. Nằm ở Brighton, Đông Sussex, học viện cấp bằng cử nhân MBBS. Bằng sau cao học được tổ chức đào tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế cộng đồng, chuyên ngành lâm sàng, tâm thần học & y tế cộng đồng, phát triển chuyên môn & lãnh đạo, giáo dục y tế. Khóa học được giảng dạy thông qua các đơn vị như y học lâm sàng, y tế cộng đồng & chăm sóc sức khỏe ban đầu, khoa học thí nghiệm & lâm sàng và học viện y khoa hệ sau cao học.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Brighton and Sussex Medical School

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

251

TỔNG ĐIỂM

48.0%

GIẢNG DẠY

18.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

78.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

33.4%

NGHIÊN CỨU

20.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

100%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£8,500

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£3,549

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

£14,850

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!