BPP University

Anh Quốc Anh Quốc

72 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

At BPP University, preparing you for your future career is our number one priority. Our teaching focuses on developing the skills and knowledge that employers look for, which is why we are the preferred choice for leading global businesses. 

We are an education provider with innovation at our core. From 1976, when our founders set out to transform how accountants studied for their qualifications, to 2007 when we made history as the first publicly owned company to obtain degree awarding powers in the UK. That ethos of innovation still runs through BPP today as we constantly look for new ways to improve the student experience, either via modern modules or ways of study. 

BPP University offer a range of programmes for leading professions such as accountancy, data, finance, management, nursing and technology.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại BPP University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Top Universities

£12,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£10,970

BẬC CAO HỌC

£16,950

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học