Bournemouth and Poole College

Anh Quốc Anh Quốc

3 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Bournemouth and Poole College is located in Dorset, on the South Coast of England. It operates out of a number of campuses within the Bournemouth and Poole area and offers a wide range of AS, A2 levels, E2E courses and vocational courses. The College conducts over 500 full- and part-time courses, including full-time Higher Education programs. Some of the different learning and development academics are the Sixth Form Studies, Creative Industries, Service Industries, Foundation Studies and Skills for Life, Health and Social Care, Management and Leadership, and Technology.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Bournemouth and Poole College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£3,410

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£7,644

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£9,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học