BIMM University

Anh Quốc Anh Quốc

9 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

BIMM University provides a range of courses in performing arts, modern music and filmmaking to more than 8,000 students across 15 schools in the UK, Ireland and Germany. The university has a long-standing commitment to provide high-quality creative industries education, allowing students to maximise their potential. BIMM University designs its courses to demonstrably meet the current and future needs of the creative industries. Beyond academic life too, BIMM University offers students an inclusive community built on a shared passion, creativity and belief system. BIMM students get to be part of a unique creative community with access to connections and real-world industry experiences. Students will have the opportunity to be themselves and study in an environment that works in collaboration with industry. BIMM aims to inspire the next generation of industry professionals through the creation of an inclusive learning environment.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại BIMM University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£3,948

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£8,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£15,620

BẬC CAO HỌC

£15,720

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học